• Kostskoler fordi ...

  – Vi tilstræber pædagogisk kvalitet, der giver konstruktive resultater.

 • Kostskoler fordi ...

  Vi tilbyder et berigende læringsmiljø, der tager højde for den enkeltes forudsætninger og udgangspunkt.

 • Kostskoler fordi ...

  - Vi lærer den unge at begå sig i samfundet gennem aktiv inddragelse og opfølgende dialog.

 • Kostskoler fordi ...

  - Vi sætter faglige og personlige mål i fællesskab med eleven og stiler efter dem.

 • Kostskoler fordi ...

  - Vi kombinerer skole og fritid og skaber sammenhæng i elevens tilværelse.

 • Kostskoler fordi ...

  - Vi skaber faste rammer, hvor børn og unge kan føle tryghed, nærvær og fællesskab.

 • Kostskoler fordi ...

  Vi er vores opgave bevidst. Vi gør en forskel. Vi huskes for livet.

Profil

En kostskole er en skole, hvor eleverne bor, fordi de ikke kan bo hjemme og passe deres skolegang – f.eks. på grund af forældrenes situation, personlige vanskeligheder, den nuværende skole. På en kostskole kan børn og unge få en frisk start. Vi sørger for, at eleverne kommer i skole hver dag, at eleverne får den undervisning, de har brug for, og at de deltager i et aktivt og socialt fritidsliv med andre børn og unge.Kostskolerne modtager elever fra hele landet. De fleste kostskoler har samtidig dagelever, fra lokalområdet, der benytter skolen som et almindeligt privatskoletilbud. Ofte bliver kosteleverne sluset over i de samme klasser som dageleverne, når de er parate til det.

Hvad kan kostskolerne tilbyde?

Ingen andre skole- og boformer har som kostskolerne den glidende overgang mellem hjemmeliv og skoleliv, der skaber mest muligt sammenhæng i den enkelte elevs hverdag. Derfor kan vi tilbyde børn og unge en hverdag hos os, der forbereder dem til videre uddannelse og socialt fællesskab i det omgivende samfund.

 • Skolegang og det sociale liv er tæt sammenvævet
 • Faste voksne kontaktpersoner. Altid en voksen på kostskolen, der tager ansvar for det enkelte barn. Faste kontaktpersoner til forældre og familier, eventuelle sagsbehandlere og Psykologisk Pædagogisk Rådgivning for et forpligtende og tæt samarbejde.
 • Fagligt udbytte. Undervisningen tager udgangspunkt i folkeskolens faglige krav. Stor vægt på den enkelte elevs udgangspunkt, behov og evner. Handleplaner for den enkelte, undervisningsdifferentiering og tæt samarbejde med eleven er en integreret del af alle de private kostskolers tilbud.
 • Fritidstilbud, fælles aktiviteter og sunde kostvaner danner rammen om livet rundt om skolen.

 

 Kostskoler pdf

”At starte på kostskolen er som at få en chance til”.
Læs her om kostskoler, som løfter en særlig opgave.

Godt at vide

Hvorfor vælge kostskole?

Kostskoler er det oplagte valg i de situationer, hvor det ikke er en selvfølge, at barnet eller den unge kommer i skole hver dag, eller hvor udbyttet af skolegangen ikke er tilfredsstillende. Det er netop skolegangen, som kostskolernes struktur er målrettet efter. Samtidig varetager kostskolerne en lang række andre områder i forhold til omsorg, støtte, socialt liv og fritid.

Er der forskel på de enkelte kostskoler?

Der kan være forskel på skolernes idégrundlag, værdier, undervisningstilbud og specielle kompetencer. Flere af kostskolerne har fokus på specifikke problematikker som eksempelvis børn og unge med ADHD-diagnosen, problemer med overvægt mv. Derudover har skolerne forskellige faciliteter, der understøtter forskellige fritidsinteresser og former for undervisning. – Se nærmere under de enkelte skoler.

Hvem optages på kostskolerne?

Kostskoler er for børn og unge, der ikke kan passe deres skolegang, når de bor hjemme. Det kan f.eks. handle om forældrenes ressourcer, vennerne, den nuværende skole eller personlige vanskeligheder hos børnene. Ofte fungerer kostskolerne også som dagskole for almindelige elever.

Hvilke klassetrin kan man tage på kostskole?

Der vil som oftest være tilbud om skolegang fra 6. – 10. klasse. Nogle kostskoler har dagelever fra 0. – 10. klasse.

Hvad er aldersgrænsen for optagelse?

Eleven skal være fyldt 11 år og gå i 6. klasse. De fleste kostskoler optager elever til og med 10. klasse. Derudover kan der være forskellige aldersgrænser på de forskellige kostskoler.

Hvordan foregår indmeldelsen?

Indmeldelse sker almindeligvis via bopælskommunens sagsbehandler. Forud for indmeldelsen er der visitation og besøg på den pågældende kostskole. Henvend dig til den pågældende kostskole for at få nærmere oplysninger.

Hvornår er det åbent for optagelse?

Kostskolerne optager elever, når eleverne har brug for det. Der er typisk stor optagelse i forbindelse med skolestart i august, men der er også løbende optagelse.

Hvor lang tid varer et kostskoleophold?

Et kostskoleophold varer lige præcis så længe, som der skal til, for at eleven kan få sin afgangsprøve, og selvfølgelig kun så længe eleven, forældrene, kommunen og kostskolen er enige omkring opholdet.

Hvordan bor man på en kostskole?

Eleverne bor på enkelt- eller dobbeltværelser i boenheder af varierende størrelse. Værelserne ligger enten sammenbygget med eller tæt på skolebygningerne. Efter skoletid er der fastansat personale, der yder den socialpædagogiske omsorg, bl.a. i forbindelse med fritidsaktiviteter og lektielæsning.

Hvad koster et kostskoleophold?

Opholdsprisen er forskellig fra skole til skole. Hvis sagsbehandleren mener, at en kostskole er den rigtige løsning, kan kommunen enten vælge at betale hele opholdet eller yde økonomisk støtte til opholdet afhængig af forældrenes indkomst.

Kostskoler.dk

Ny Kongensgade 15, 3
1472 København K
Tlf.: 33 30 79 30
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Danmarks Private Skoler
www.privateskoler.dk

Undervisningsministeriet
www.uvm.dk

Frie Skolers Lærerforening
www.fslnet.dk

Dansk Friskoleforening
www.friskoler.dk


Cookiesinfo